129. Уште еден голем човек веќе не е меѓу нас, а ние совреме не разбравме. Исчезнуваме сѐ позабрзано, несопирливо и беспримерно.