128. Надоаѓа матната и сѐ повеќе излегува на виделина валкано, та повалкано.