125. Нема добрососедство со присвојување на минато, надвладување во сегашност и уценета иднина.