124. Едноставноста е најсложена во политиката. Да не е, животот би бил деполитизиран.