115. Независен политичар? Само во деполитизирано општество.