114. Од нив е сѐ надвор од умот. Оти во нивните умови е сѐ безумно.