1. Доследен на зборот, мислата и делото. Без оглед на сѐ.