72. Ти нему своја вратоврска, тој тебе негова јамка да си ја врзеш околу вратот.