1. Немој како било додека е. За да биде подобро одошто било.