997. Слуга понизен е човек без свое јас, чест и достоинство. Безрбетен, со несигурен чекор и сведната глава.