1. Лажеш, мамиш и замајуваш штом за неисполнето ветување не одговараш.