1. Личната омраза спрема кого било деградира, понижува и побудува презирна постапка.