987. Неживот е кога недоветни, хохштаплери и туѓински платеници одат напред, а умни и самосвесни страдаат.