985. Кога преостанува единствено личен отпор:
Одбрана на личните права, едновремено никаква зависност од полит-бизнисменски олигарси и властодршци.