984. Држава за нас и за вас што сте со нас, а општество за сите.