983. Кон ноторен лажливец:
Допрва ќе се наоѓаш во небрано и ќе признаваш дека си лажел!