742. Во држава на мафија непотизмот е за партиски измеќари.