1. Што ли им прави лудион на толку многу збунети околу него, со него и под него?!