999. Овојпат крадење без усул и докрај. Зашто кај да е, близу е крајот.