998. Уште не разбравте и не разбирате, телиња и прлиња?! Ве предадоа и ве продаваат вашите крави, волови, магарици и магариња!