995. Ма каков умор од лажење?! Па тој ужива да лаже! Не гледате колку притоа му светат очите и се смешка?