993. Нема спас од октроирана, платеничка, велепредавничка и политикантска власт.