991. Нема партија која заслужува да станам нејзин член.