988. Ништо со тебе штом интересот ти е пред задоволството.