987. Кажувам и укажувам совреме, со надеж дека уште не е предоцна.