985. Веќе не ти успева да ја сокриеш платеничката неискреност поради сокриена цел.