984. Тотално забегани властодршци матат ли матат за матната да не ги однесе.