970. Тие немаат достоинство оти научиле како не со достојување на нозе, а со коленичење и предавства се доаѓа до големство.