933. Во држава без народ, а со граѓани и малограѓани, владеат измеќари на туѓински платеници!