932. Прави се наудрен и колај велепредавничка работа.