1. Сила човечка

Човек смисла на живот
во живот пронајде.

 

  1. Буниште

Буниште планина
и жива река крај него.

 

  1. Град

Расте градов умирајќи
едновремено, забрзано.

 

  1. Бег

Нема бег од грубава,
а наша стварност.

 

  1. Ајде

Ајде со мене
каде било.