486. Со леснина

Со леснина да мине
ова долго приклучение.

 

487. Зломисла

Да е жив, а мртов
слободоумников.

 

488. Претчувство

Нешто ми вели дека ништо
нема да се случи скоро.

 

489. Сѐ исто

Околу него е предолго сѐ исто,
та не гледа колку брзо се менува.

 

490. Силник и слабодушен

Силен надбива слабодушен,
па го надигрува, па го надвива.