441. Пој

Ме буди и ме успива
пој на птица раскрилена.

442. Промена

Се случува нерето брза
промена на игра со дете.

443. Последица

Лузна од рана отворена
по многу време преболена.

444. Ред

Сѐ со ред, по ред и во ред
на луѓе слободни и ведри.

445. Можност

Конечно одлучуваш сам
да продолжиме дури сме.