Momentum XXXVI

Секој седнал кај што има јадења
што ги посакува

Глас 3

Нормално е само јадењата.

Глас 4

Пред секој наш чин или акција не смееме да дозволиме да нѐ мачат глад и жед. Заради расположба пред сѐ.

Глас 7

Толку време минавме откога почнавме со конзерви, а ќе завршиме, како што стана вообичаено, со првото доаѓање на сонот. И секогаш така, со јадења на почетокот и пред крајот.

Глас 9

Конзервите беа нешто друго. Сети се на јажето.

Глас 6

И овде јадењата се друго. Спокоен говор.

Глас 2

Прво лицата.

Месо за свечености

Прво добро да го насониш,
па да го насолиш
во сите заби;
да не ги расипе од време
и да расте.

Како што го делиме
со сенки,
мислам и коските,
како што го јадеме полека
на здравје и задоволство.