„Биди сигурен дека работите стојат вака
како што јас ти пишувам: еден дел од времето
ни се отима, еден дел, пак, незабележливо ни
бега, а еден дел едноставно ни се оттргнува од
раце.

…..

Јас секако ќе ти ја признам својата слабост:
никогаш не се враќам дома онаков каков што
сум заминал“.

Сенека

„Времето сегашно и времето минато
Обете се можеби присутни во времето идно,
А времето идно содржано во времето минато

…..

Времето минато и времето идно
Што можело да биде и што било
покажуваат еден крај, секогаш присутен.

…..

Само со време се победува времето

…..

Во мојот почеток е мојот крај“.

Т. С. Елиот