20. Во сенката на твоето тело

Сонце зајде зад усните,
јас си ги бришам лузните!

Сонце зајде зад очите,
јас си ги играм коските!

Сонце зајде зад срцето,
јас си го гаснам лицето!