186. Касавет

Не знам од кај касавет
за мени на време туѓо.

 

187. Меандра

Одгоре додолу меандра
на моето детство.

 

188. Доблесно

Достоја доблесно
пред пад наземи.

 

189. Би

И би студенина в срце
да не би биле сегашни.

 

190. Радо

Радо јас во тебе запејувам
песна за убост и спокој.