176. Лице во огледало

Се гледа во огледало
лице што не се препознава.

 

177. Предоцна

Таа заминала, а јас
го дознав тоа предоцна.

 

178. Исто

Многу исто на јаве
меѓу два мига совреме.

 

179. Ништо

Не било делово ништо
без неговиот творец.

 

180. Предоцна

Предоцна за сон и јаве
во безбрежен живот.