236. Сонувач

Сонува соништа
во кои не е тој.

 

237. Суд

Даваш суд за
рамнодушен.

 

238. Мудар

Не им дава од својата мудрост
на зломислени и злонамерни.

 

239. В гради

Собрала в гради горчина
што му го оболува срцето.

 

240. Не знае

Не знае колку знае штом
нема замисла животворна.