246. Мој ден по ден

Мој ден сосе ноќи
без будење и сни.

 

247. Знајна

Жалам дека знајна
не мисли на мене.

 

248. Грешно сторено

Моја трага што не е ни
за до некаде во мене.

 

249. Дека еден

Сам, ни без свој
ни без него некој.

 

250. Урнатини

Урнатини од куќи
без длабоки темели.