256. Исконски народ

Бил, е и ќе биде единствен
во делата што го возвишуваат.

 

257. Болка последна

Секоја последна посилна
од сите пред неа неминливи.

 

258. Од свои заборавен

Гледам и во чекор следам
старец снеможен од самост.

 

259. Јазик

Еден јазик за разбирање
го ништат неразбрани.

 

260. Млади луѓе

Се собрале во круг без смисла
млади луѓе без свој светол пат.