276. Што било не било

За тебе што било
не било за мене.

 

277. До негде

Стасавме до негде
премалени од сегде.

 

278. Некогаш посакувам

Кога сакам си ми еден спомен,
а некогаш посакувам единствен.

 

279. Не можам

Не можам да замолчам
дури слушам познат глас.

 

280. Чудно заедно

Затворени во наши светови,
а слободни кога не сме заедно.