286. На пат

На пат сум сè уште
далеку од беспатје.

 

287. Во пустина време

Немерливо време
во недоглед.

 

288. Мртов поет

Еден мртов поет
жив меѓу живи.

 

289. Мрачно е

Од дамнина е мрачно овде сега,
без огнови во домашни огништа.

 

290. Збогување

Се збогувам со себеси
пред да ми угаснат очиве.