336. Умност

Таа слуша, таа гледа, таа молчи.

 

337. Здрав дух

Дамна совладал сурова стварност.

 

338. Трносана врвица

Боси и папсани по трносана врвица.

 

339. Туѓинци

Туѓинци околу родно огниште.

 

340. Одрон

Одрон покрил сронат брег.