211. Вајар

Вајар ваја од природа извајано тело.

 

212. Певец

Пее певец во лет на ведро небо.

 

213. Гладост

Гладост снага и спокој подјадува.

 

214. Сомничава

Со несигурен чекор во нова љубов.

 

215. Графови

Зборови и песни мои графови.