206. Музика во тишина

Музика се слуша во докажан говор.

 

207. Животворна енергија

Не престанува да создава во себе.

 

208. Суштина на постоење

Љубов безгрижна меѓу земја и небо.

 

209. Трњак

Среде пат трњак незаобиколив.

 

210. Праоблик

Стена со неодгатнат праоблик.