201. Изгор

Преран изгор што ќе трае долго.

 

202. За голема самост

Сè помалу можеме и знаеме заедно.

 

203. Безгранична крадба

Вешто сокривање на матна живеачка.

 

204. До кога и до каде

До кога и до каде ние премалени?

 

205. Сè од

Сè во неврат од незналци, а и слепци.