196. Пресврт

Конечно што беше и многу и малку.

 

197. Ново време

Прифаќаш дека не си од вчера.

 

198. Трајноста

Постоење во трага на постоење.

 

199. Заедно уште

Што поблизу јас и ти кон негде.

 

200. Целост

И делче дел од мое дело.