191. Сè уште

Продолжувам, не запирам до збор.

 

192. Во мисла

Таа е со мене во замислена убавина.

 

193. Живо огниште

Последно, а уште живо огниште.

 

194. Ја нема

Беше во мене. Ја има откога ја нема.

 

195. Неможно

Неможно е сенка на сонце спокојна.