186. Деноноќие

И ден и ноќ за будност во тишина.

 

187. Крици

Крици на птици будат синевина.

 

188. Со драги луѓе

Безгрижен со луѓе во живот.

 

189. Убавини

Збирам убавини живи во мене.

 

190. Пред скитање

Се ближи почеток на ôд без цел.